Over mediumschap

In onze diensten zal telkens een demonstratie mediumschap worden gegeven, omdat wij als Spiritualisten willen bewijzen wat we beweren, namelijk dat het leven niet ophoudt na de stoffelijke dood. Het mediumschap is een spirituele gave, waarbij een medium (een paranormaal persoon), in staat is zijn bewustzijn af te stemmen en te delen met het bewustzijn van een overledene. Op die manier kan de overledene specifieke informatie over zichzelf en zijn leven doorgeven, zodat dierbaren deze informatie herkennen als een bevestiging dat deze feiten inderdaad van de overledene komen. De informatieoverdracht vindt plaats via de innerlijke zintuigen van het medium en deze noemen we onder andere helderziendheid (het zien met ons bewustzijn en niet met de ogen), heldervoelendheid (aanvoelen met ons bewustzijn en niet met de handen) en helderhorendheid (horen via het bewustzijn en niet met de oren).

Indien de informatie die door het medium over de overledene gegeven wordt correct is, spreken we van bewijsvoering, dat het leven na de dood aantoont als realiteit.

Joke Hetem en John Eversdijk