De 7 principes

1.  Het Vaderschap van God;
De kern van het geloof van de religieuze filosofie van Spiritualisme is de acceptatie van Goddelijke Energie. Deze “Creatieve Kracht”, of welke naam er ook aan wordt gegeven, heeft alles wat er is gecreëerd en bestaat in en rond alles. Wij zijn hier allen onderdeel van en vormen met elkaar een gezin. Wij accepteren de Goddelijke Energie als bron van ons bestaan.

2. De Broederschap der mensen;
We maken allemaal deel uit van de Universele Creatieve Kracht en vormen op aarde gezamenlijk één gezin. De werking van de ware Broederschap door het woord kan verbetering opleveren voor het leven van velen, waardoor gelijkheid, veiligheid en vrede kan ontstaan.
Spiritualisten proberen om de behoeften van anderen te begrijpen en alle mensen te helpen ongeacht ras, kleur of geloof.

3. Het contact met de spirituele wereld en de hulp van Engelen;
Verbinding met de Goddelijke Energie is een natuurlijk en essentieel onderdeel van het bestaan. Communicatie met deze Kracht is een, bij iedereen, ingebouwde mogelijkheid. Spiritualisten geloven in een leven na de dood en de mogelijkheid van communicatie tussen deze en de Geestelijke wereld.  Dit kan rechtstreeks, of via een medium. Dit is niet bovennatuurlijk maar een normale activiteit. Fysiek overleden familieleden en vrienden maken van deze gelegenheid gebruik om te bewijzen dat zij nog steeds betrokken zijn bij het welzijn van hun dierbaren. De hulp van Engelen brengt wijsheid om het individu, de maatschappij en de wereld te verlichten. Zij staan de mensheid ten dienste en brengen inspiratie, begeleiding en genezing.

4. Het voortbestaan van de menselijke Ziel;
De Geest is onderdeel van de “Creatieve Kracht” en dus onverwoestbaar. Deze energie kan niet vernietigd worden maar alleen van vorm veranderen. Na de dood wordt het fysieke lichaam achtergelaten terwijl de Ziel blijft bestaan in een andere dimensie die wij de Geestelijke wereld noemen. De individuele persoonlijkheid blijft ongewijzigd door de gebeurtenis die wij “dood” noemen.

5. Persoonlijke verantwoordelijkheid;
In zijn wijsheid heeft God of de “Creatieve Kracht”ons een enorm potentieel gegeven. We kunnen dit potentieel gebruiken om ons eigen leven en het leven van anderen te verbeteren. We hebben de mogelijkheid om beslissingen te nemen in ons leven als we dit nodig achten. Wat wij van ons leven maken is onze eigen verantwoordelijkheid en niemand kan dit recht betwisten of voorschrijven.
Er is niemand anders, buiten onszelf, die onze wandaden kan rechtzetten.

6. Compensatie en rekenschap in het hiernamaals voor alle goede en slechte daden op Aarde begaan;
Wat je zaait, zul je oogsten. Je kunt niet wreed en wraakzuchtig tegenover anderen zijn en in ruil hiervoor liefde en populariteit verwachten. Persoonlijke verantwoordelijkheid vraagt je om niet aan anderen te doen wat je zelf niet wilt dat anderen doen met jou. Behandel anderen zoals je zelf graag behandeld wilt worden.

7. Eeuwige vooruitgang open voor iedere menselijke Ziel;
Onze persoonlijke en spirituele ontwikkeling is geheel onze eigen verantwoordelijkheid en ligt in onze eigen handen. Door onze individuele geestelijke kwaliteiten verder te ontwikkelen worden wij gevoeliger voor de fijnere trillingen en ontstaat meer en meer inzicht in onszelf en de ander.
Niemand op Aarde is uitgesloten van deze ontwikkeling die het mogelijk maakt om de Liefde van God te kunnen ervaren.

Joke Hetem en John Eversdijk