Doelstellingen

Van Spiritualisme wordt gezegd dat het een wetenschap, een religie en een filosofie is. Het is echter nog veel meer dan dat.  Het is ook een “manier van leven of een levensstijl.”
Met liefdevolle begeleiding van hoger ontwikkelde zielen en de verbinding met de Goddelijke Energie (of de Creatieve Kracht) wordt onze fysieke reis vrediger, verbonden met een diepe innerlijke tevredenheid en een beter begrip van ons doel.
Spiritualisten hebben geen vaste geloofsbelijdenissen of dogma’s die men moet aanvaarden.
Zij hebben principes die dienen als gids om het dagelijks leven te verrijken en zich daarmee zelf persoonlijk te kunnen ontwikkelen.

De “Amersfoort Spiritualist Church” is  gebaseerd op de doelstellingen en fundamentele waarheden van de S.N.U. (Spiritualists’National Union) in The United Kingdom (U.K.).

Er zijn drie peilers:

  1.  LIGHT;
  2.  NATURE;
  3.  TRUTH.

Tevens hanteert de S.N.U. zeven principes (The Seven Principles):

  1.  The Fatherhood of God (Het Vaderschap van God)
  2.  The Brotherhood of Man (De Broederschap der mensen)
  3. The Communion of Spirits and the Ministry of Angels (Het contact met de Spirituele wereld en de hulp van Engelen)
  4. The Continuous Existence of the Human Soul (Het voortbestaan van de menselijke Ziel)
  5. Personal Responsibility (Persoonlijke verantwoordelijkheid)
  6. Compensation and Retribution Hereafter for all the Good and Evil Deeds done on Earth (Compensatie en rekenschap voor alle goede en slechte daden verricht op Aarde)
  7. Eternal Progress open to every Human Soul (Eeuwige vooruitgang open  voor iedere menselijke  Ziel)

Joke Hetem en John Eversdijk