Home

29 Oktober 2019 Deze website gaat op termijn verdwijnen! De wesite is onderdeel geworden van www.theinnerjourney.nl 

Op 30 april 2014 is de “Amersfoort Spiritualist Church” statutair opgericht door de comparanten Joke Hetem en John Eversdijk. Conform de statuten is tevens een benoemingsbesluit vastgelegd. In dit benoemingsbesluit zijn de bestuursleden benoemd.

De volledige statuten en het benoemingsbesluit zijn op aanvraag beschikbaar.

De “Amersfoort Spiritualist Church” is gebaseerd op het principe dat alle mensen, los van afkomst, religie of overtuiging gelijk zijn.

De “Amersfoort Spiritualist Church” is gebaseerd op vrijheid van mening en pretendeert niet één waarheid te kennen. Het hoofdprincipe van de “Amersfoort Spiritualist Church” is dat wij op aarde, maar ook daarna, met elkaar op reis zijn, ieder in zijn eigen ontwikkeling. Het samenkomen uit Zijn naam, is er dan ook op gericht om met elkaar deze persoonlijke ontwikkeling inhoud te geven en nieuwe inzichten te verkrijgen.

Wij beogen een “levende Kerk” te willen zijn waarin principes en overtuigingen kunnen “bewegen” en waarin niets vooraf vast staat.

De “Amersfoort Spiritualist Church” is gebaseerd op de doelstellingen en fundamentele waarheden van de S.N.U. (Spiritualists’National Union) in The United Kingdom.

 Joke Hetem     &     John Eversdijk

“Succes is niet de sleutel tot geluk, maar geluk is de sleutel tot succes” –  Albert Schweitzer

Joke Hetem en John Eversdijk